Av ca 400 byggställningsföretag i Sverige är Hermansson Byggställningar ett av endast 35 företag som är STIB auktoriserade. Detta ger dig som kund en extra trygghet.

Som STIB auktoriserat byggställningsföretag utförs en extern genomlysning av företaget och våra ställningar varje år.